Bli medlem

Anmälan för inträde

i Bosnisk-Hercegovinska sällskapet för författare, översättare och bibliotekarier

Till ordinarie medlem i sällskapet kan väljas nordisk-bosnisk-hercegovinsk författare/översättare/bibliotekarie och/eller en person som på annat sätt gjort en betydande insats för den bosnisk-hercegovinska litteraturen.

Sällskapet kan ha enskilda personer som stödmedlemmar.

Medlemskap beviljas av styrelsen efter denna ansökan. Om ansökan avslås kan skriftligt klagomål inlämnas till styrelsen som kommer att behandla frågan på nytt.

Ordinarie medlemskap träder i kraft efter att medlemskapsavgiften betalats (Plusgirot: 95 13 35-9).

Medlemsavgiften är 300 SEK. Medlemsavgiften för studerande, pensionärer, sekreterare och kassör är 150 SEK.


    Jag godkänner härmed att Bosnisk-Hercegovinska sällskapet för författare, översättare och bibliotekarier får använda mina personuppgifter..*

    Följ oss

    © 2019–2022. All Rights Reserved