Om oss

BHSFÖB

Bosnisk-Hercegovinska sällskapet för författare, översättare och bibliotekarier

Bosnisk-Hercegovinska sällskapet för författare, översättare och bibliotekarier är en frivillig, demokratisk, icke-politisk och ideell organisation bestående av författare, översättare och bibliotekarier verksamma i Skandinavien.

Sällskapet grundades den 3 mars 2019 i Göteborg och har sedan dess varit aktivt engagerad i främjande och utveckling av litteratur, läskultur och kulturutbyte i Sverige, Danmark och Norge, såväl som i hemlandet.

Org. nr: 802524-1848 | Plusgirot: 95 13 35-9

Knjige

Senaste nyheter och evenemang

© 2019–2022. All Rights Reserved